APSC Logo

Assam Public Service Commission

Jawahar Nagar, Khanapara, Ghy-781022
PS to Hon'ble Chairman: +91-361-2365426
For Enquiry: +91-361-2368207
For Technical queries: +91-361-2363117
Email: apsc-asm@nic.in

Ashok stambh
Assured Public Service with Commitment
Hon'ble Members(Past)
Sr. No. Member Name From To
1 R.B. Janaki Nath Das Purkayastha B.A. 1937-38 1939-40
2 Buzamul Hussain. 1937 1938
3 Maulavi Faiznur Rahman Ali B.L. 1938-39 1942-43
4 Sri Suresh Ch.Sengupta, M.A. 1940-41 1942-43
5 Raibahadur H.P.Baruah,M.A.B.L. 1943-44 1947
6 Khan Bahadur Azizur Rahman,B.A. 1943 1944
7 Maulavi Majd-Uddin Ahmed, M.A. 1945 1947
8 Maulavi Sajidur Rahman 1948 1949
9 Mr. J. Rynjah, B.L. 1947 1952
10 Shri S.J. Duncan, IAS(Retd.) 1952 1957
11 Shri I.Rasul, B.Sc. 1955 1956
12 Smti B.Khongmen, B.A. 1957 1961-62
13 Dr. H.C.Bhuyan,M.Sc. Ph.D 1962-63 1964
14 Shri A. Hai, M.sc. B.L. 1962 1966-67
15 Shri R.Thanhlira 1964-65 1968-69
16 Shri J.N.Das,IAS 1968-69 1971-72
17 Raja Shri A.N.Deb M.A.B.Ed. 1968-69 1970-71
18 Sri A. Ahmed,IAS 1968-69 1970-71
19 Shri R.Z. Ahmed, IAS(Retd.) 1970-71 1971-72
20 Shri M.N.Gogoi, IAS 1971-72 1972-73
21 Shri R. M. Das, M.A. 1971-72 1973-74
22 Shri R.K.Bhuyan 1972-73 1976-77
23 Md. N. Islam 1973-74 1978-79
24 Dr. D. Sarma 1978-79 1982-83
25 Shri S. Ahmed, IPS(Retd.) 1978-79 1980-81
26 A. Rahman, IPS(Retd.) 1980-81 1983-84
27 Shri M.M. Brahma 1981-82 1982-83
28 P.N. Brahma 1982-83 1986-87
29 Shri S.M Mazumdar 1983 1984
30 Dr. P.K.Choudhury 1984-85 1986-87
31 Shri A. Bhattacharjee 1984-85 1986-87
32 Sri Kamaleswar Bora,IAS 03-12-1986 13-07-1987
33 Sri Lalit Kr. Hazarika,IFS 12-11-1986 01-10-1990
34 Sri Jatan Kr. Thausan,Principal Secy.NCHDC 09-3-1987 12-04-1991
35 Tarun Kamal Bora,IAS 07-07-1989 22-04-1993
36 Sri K.N.Sarma 23-09-1989 22-09-1995
37 Sri Ghana Kt. Dutta 22-09-1989 01-02-1994
38 Sri Hareswar Goswami 01-11-1989 01-03-1992
39 Dr. Khorshed Alom 22-12-1990 22-12-1996
40 Sri Dambaru Dhar Brahma 11-12-1991 11-12-1997
41 Sri Membar Gogoi 11-12-91 16-10-95
42 Md. Muzamel Hussain 13-12-1991 16-10-1995
43 Dr. Tara Prasad Das 13-12-1991 31-07-1994
44 Sri Bibhash Ranjan Choudhury 30-12-1991 30-12-1997
45 Sri Bhakta Kr. Das,ACS 05-06-1992 01-03-1996
46 Sri Victor Mangal Barla. 21-09-1993 01-01-1995
47 Sri V. Sonowal, IAS 20-09-1993 01-10-1998
48 Dr. Harendra Nath Kalita,Ph.D. 10-08-1994 22-01-1999
49 Sri Uma Charan Bania 20-02-1995 06-09-1997
50 Sri Daarsing Terang 14-03-1996 13-03-2002
51 Sri Deva Kr. Rajkonwar,B.E.(Retd.) Addl. Chief Secy.ASEB. 12-3-96 31-7-2001
52 Sri Bhagirath Karan 12-03-1996 11-03-2002
53 Sri P.Thapa, Prof.Kalibar College 18-03-1996 17-03-2002
54 Sri Promod Ch. Chakraborty, Principal Nalbari College. 03-04-1996 02-04-2002
55 Sri Louis Islary 18-09-1998 17-09-2004
56 Aniz –Uz Zaman 09-09-1998 08-09-2004
57 N.N.Hazarika,IFS 11-09-1998 01-03-2001
58 Sri Raghabendra Choudhury 01-06-1999 31-12-2003
59 Debi Charan Bora 08-03-2000 31-01-2004
60 Dhruba Jyoti Sarma,Air Commoder (Retd) 28-03-2001 31-07-2006
61 Prof. Dr. Geeta Basumatari 09-11-2004 28-2-2007
62 Md. Shirazul Hussain Saikia 17-11-2004 16-11-2010
63 Prof. Rakhal Ch.Hari 09-11-2004 30-09-2009
64 Bimalendu Bhattacharyya,IAS 10-02-2006 31-07-2008
65 Bhupendra Nath Das,ACS 14-12-2007 31-10-2010
66 Sujaya Charan Sarma 16-04-2008 19-02-2009
67 Rakesh Kr. Paul 01-10-2008 04-01-2012
68 Dr. Sashadhar Nath, IAS(Retd.) 27-10-2008 30-04-2010
69 Sri Amarendra Rajkumar, IPS 16-06-2010 22-03-2012
70 Sri Mrigendra Kalita,ACS (Retd) 08-02-2011 30-08-2012
71 Dr. Samedur Rahman 10-02-2011 09-02-2017
72 Dr. Basanta Kr. Doley,Associate Prof. 26-11-2012 01-07-2017
73 Brig. R. Borthakur,SM cdr.TAC 24-12-2012 12-04-2017
74 Mrs. Binata Rynjah, IAS(Retd) 17-02-2015 31-01-2016
75 Mrs. Nafifa Ahmed, IAS(Retd) 29-02-2016 05-07-2016
76 Dr. Anup Kr.Roy, IAS(Retd) 01-03-2016 28-02-2018
77 Shri Dhrubajyoti Hazarika, IAS(Retd.) 03-03-2016 01-03-2018
78 Shri Dipak Kr. Sarma, IAS (Retd.) 11-04-2017 22-08-2018
79 Shri Mukti Gogoi, IAS (Retd.) 12-06-2018 11-05-2020
80 Shri Prafulla Kr. Hazoari, ACS (Retd.) 12-06-2018 05-07-2020
81 Shri Sajalendu Das Laskar, M.Sc. 12-06-2018 31-07-2020
82 Shri Sanjib Kr. Gohain Boruah, IAS (Retd.) 02-03-2020 05-02-2022
83 Shri Debeswar Malakar, IAS (Retd.) 22-06-2020 31-03-2022
84 Smti Alka Bhargava, IFS (Retd.) 25-05-2022 13-10-2022
85 Dr. Niranjan Kalita, PhD 19-02-2020 31-12-2022
86 Julie Sonowal, IAS(Retd.) 11-01-2021 31-12-2022
87 Shri Ghana Kanta Pegu, ACS (Retd.) 27-04-2022 31-12-2023
88 Dr. Padma Sharma, M.A(JNU, New Delhi), PhD(GU) 25-05-2022 25-12-2023